Top sellers

Regulamin

STRONY TRANSAKCJI

 • Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym ISM zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 • Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego ISM jest firma:

ISM Bożena Rostek-Milićević 
ul. Przylesie 1 lok. 3
45-828 Opole
NIP 745-100-05-58, REGON 531552553


PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 • Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego ISM w chwili składania zamówienia.
 • Zawartość internetowego e-sklepu ISM nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). 
  Jeżeli zmiana taka dotyczy towarów będących w trakcie realizacji, Klient jest o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
 • Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. 
Zamówienie w Internetowym e-sklepie ISM odbywa się za pośrednictwem:

 • wypełnienia formularza znajdującego się na stronie ISM
 • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu;
 • poprzez kontakt telefoniczny z handlowcami dostępnymi pod numerami podanymi na internetowej stronie sklepu ISM
 • przesłanie zamówienia faksem w języku polskim.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIE

Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury klient ma prawo anulować zamówienie lub zmienić dane umieszczone na fakturze.
Wystarczy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które klient chciałby zmienić. 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym ISM powinno zostać potwierdzone przez Zamawiającego. 
  Pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 godzin telefonicznie lub pocztą e-mail w celu potwierdzenia zamówienia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.
 • Zamówienie uznaje się za przyjęte jeżeli pracownik sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienie do realizacji.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, klient jest o tym informowany telefonicznie lub drogą email oraz zamówienie takie sklep automatycznie usuwa z systemu zamówień.
 • Składając zamówienie klient w pełni akceptuje regulamin sklepu.
 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Zamawiającego (błędny numer telefonu lub adres email) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 4 dni roboczych, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
 • Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 • Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym ISM .

FORMY PŁATNOŚCI

 • Gotówką przy odbiorze towaru;
 • Przelewem przed dostawą towaru na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez sklep ISM 
  Z chwilą wpływu należności na konto firmy towar zostaje wysłany wraz z fakturą.

PARAGONY

 • Do każdego zakupionego w sklepie ISM produktu dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Nabywcy faktura VAT;
 • Aby otrzymać fakturę VAT nawet gdy podczas zamawiania towaru nie było to zgłoszone, należy przesłać pocztą na adres sklepu paragon fiskalny w ciągu 7 dni od daty zakupu. Po upływie terminu 7 dniowego od momentu dokonania sprzedaży brak jest możliwości wystawienia faktury VAT.

DOSTAWY PRODUKTÓW

 • Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty, które są w danej chwili niedostępne. W przypadku gdy termin realizacji będzie się znacznie wydłużał 
  (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu dni), Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany przez pracownika firmy ISM.
 • Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym ISM, realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. 
  Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane 
  z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 • Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

REKLAMACJE I GWARANCJE

 • Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić kurierowi w celu sporządzenia protokołu szkody, oraz skontaktować się z handlowcami firmy.
 • Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie do 14-stu dni liczonych od daty zakupu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot, dowód zakupu. Koszty wymiany produktów pokrywa kupujący.
 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany. Zwracany towar należy odesłać.
  Wymianie lub zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane , czyste, kompletne, 
  Wymianie lub zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane , czyste, kompletne, 
  z oryginalnym nienaruszonym opakowaniem i folią. Jeżeli odesłany towar lub firmowe opakowanie zostanie zniszczone, zgniecione na skutek niewłaściwego zapakowania, sklep ISM zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 6 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 • Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych jest dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 • Wadliwy towar można reklamować, należy odesłać go na adres sklepu, dokładnie opisując przyczynę zwrotu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru..
 • Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Internetowego ISM są zgodne z danymi katalogowymi producentów. 
 • W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Klient rezygnujący z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do pokrycia podwójnej opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta a następnie powrotu do sklepu ISM.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz informowania klientów o oferowanych przez nas produktach. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.

QR code

Recently Viewed

No products

Menu

 • Soap dishes, dispensers and cups  
  Soap dishes, dispensers and cups

  In our offer you will find dispensers, soap dish and bathroom cups made of porcelain and frosted glass. The bases are made of stainless chrome-plated brass. Variety of styles and design makes the products fit the decor of any bathroom.

  Panda theme

  Wall Mounted soap dishes are mounted with screws, series IDRA, PLANO and MILO additionally can be mounted with glue.

  Dozownik

  Dozowniki wykonane z matowego szkła lub porcelany.

  Panda theme

  Soap dishes in different colors, forms, styles. Everything to fit your bathroom style.

  Bathroom cups are ideal for storing, for example, toothbrushes or pastes. Made of porcelain or glass, it will perfectly find in modern and stylish interiors.

 • Hangers  
  Hangers, hooks offers

  Properly selected bathroom accessories will fulfill not only practical but also decorative function. Bathroom handles and towel rails should be solid and durable, but also stylistically matched to the arrangement of the bathroom. Wondering how to maintain order in the bathroom? Bathroom hanger will certainly help you organize your bathroom. Thanks to them, towels, bathrobes and clothing will always be in one place at hand and will be safe from landing on the floor.

  Panda theme

  Wall hangers, freestanding, for towels, for toilet paper. All in different styles and variants.

  Panda theme

  Simplicity and elegance work well in any bathroom. That what it is our collection of towel hooks.

 • Stands  
  Welcome to panda theme

  Panda theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. Panda theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

  • Fully Customizable Design
  • Sidebar Shopping Cart

  BUY THIS THEME

  Panda theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. Panda theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

  Panda theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. Panda theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.

 • Series  
Compare 0